SPOLEK SOUSEDŮ A PŘÁTEL DALEJSKÉHO ÚDOLÍ


HLAVNÍ AKTIVITY

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE 

Pořádání setkání typu divadelní festival, koncerty klasické hudby, filmová promítání, bobování, sousedské sportovní zápolení. Podpora tradic jako adventní zpívání a velikonoční pomlázka.


OCHRANA PŘÍRODY

Sbírání odpadků, komunitní zahradničení, podpora biodiverzity, vzdělávání v oblasti ekologie, paleontologie, pozorování zvěře. Čistění potoka v rámci akce Ukliďme Česko. 

SOUSEDSKÁ VÝPOMOC

Sdílení nářadí, vybavení, dovedností, přebytků z domácností i zahrad, hlídání. Mezigenerační výměna názorů a zkušeností. Klubové setkávání dětí i dospělých.

KOMUNIKACE SE STÁTNÍ SPRÁVOU

Jednotný kontakt pro udržitelný rozvoj infrastruktury, bezpečnosti, zlepšování kvality života. Zastupování členů v jednání se státními orgány. Podpora veřejné debaty. Zachování krajinných i stavebních památek.

NÁŠ PŘÍBĚH. A TŘEBA I VÁŠ.


Znáte to, jak ve velkém městě často neznáme své sousedy. Možná se pozdravíme. Ale tím to často končí. V pohádkovém okolí ulice K dobré vodě na Praze 5 Holyně nám to přišlo škoda. Je tu vesnická atmosféra. V tom dobrém slova smyslu. Mezi lomy, v údolí, v lese, v Národní přírodní památce. Ulice má stoletou historii, s čísly popisnými ze 30. let. A v budově bývalého hostince, který byl komunitním útočištěm před II. světovou válkou, jsme se poprvé setkali v roce 2022 i my. Noví mladí obyvatelé i starousedlíci se spoustou příběhů. Navazujeme na historii osady, obnovujeme sousedskou pospolitost. Chceme se pravidelně setkávat. I se širším okolím. Protože zážitky jsou krásnější, když jsou sdílené. Postupně, jak se budeme poznávat, bychom chtěli rozvíjet sebe i své okolí. Prostě, aby se nám tu dobře žilo.

Nadcházející akce:

2023-06 Hudební koncert Argentinské Tango

2023-09 Divadelní a hudební vystoupeníPředchozí akce: 

2023-04-30 Pálení čarodějnic

2023-04-10 Velikonoční pomlázka

2023-04-01 Ukliďme Dalejské údolí

2022-12-21 Vánoční setkání

2022-12-03 Adventní zpívání

2022-11-12 Myslivecké grilování

dobravodaholyne@email.cz


Rádi přivítáme nové členy i nabídky ke spolupráci. Přihlásit se do spolku můžete zde.

Bankovní účet 6351390319/0800 nebo QR pro platbu dobrovolného příspěvku:

Vytvořte si webové stránky zdarma!